donderdag, november 30, 2006

10 december: Kerstwandeling op Dag van de Mensenrechten

Op 10 december, Dag van de Mensenrechten, voert Amnesty International jaarlijks actie voor de wereldwijde bescherming van de mensenrechten. Dit jaar vraagt de Nederlandse afdeling van Amnesty aandacht voor discriminatie in Europa. Amnesty Noordwijk houdt deze dag haar ''Oude Dorps-Kerstwandeling', die vorig jaar zo'n succes werd, met onder meer een handtekeningenactie.

Nederland in Actie
Op 10 december vestigt Amnesty de aandacht op discriminatie in Rusland, Slovenië en Frankrijk. Amnesty heeft op de Dag van de Mensenrechten de steun van het publiek hard nodig. Iedereen wordt dan ook opgeroepen om in actie te komen door langs de kraam in de St. Jeroenskerk te komen en een petitie te ondertekenen. Ook op www.amnesty.nl kan een petitielijst worden ondertekend. Amnesty zal de handtekeningen doorsturen naar de autoriteiten van de desbetreffende landen. Door de massale druk hoopt Amnesty dat de regeringen discriminatie in eigen land effectief gaan bestrijden.

Discriminatie
Discriminatie is een aanval op de fundamenten van de rechten van de mens. Discriminatie is niet alleen een mensenrechtenschending, maar kan ook de toegang tot andere mensenrechten, zoals het recht op onderwijs, werk of gezondheidszorg, belemmeren. Discriminatie kan leiden tot racistisch geweld en het hanteren van ongelijke maatstaven binnen justitie en politie. Kortom; het tegengaan van discriminatie is cruciaal bij het tegengaan van mensenrechtenschendingen in het algemeen. Het ligt dan ook aan de basis van Amnesty’s werk.

Discriminatie in Frankrijk, Rusland en Slovenië
Amnesty International vraagt op de Dag van de Mensenrechten aandacht voor discriminatie in onderstaande Europese landen;
Racistisch politieoptreden in Frankrijk; Fransen met een Noord-Afrikaans uiterlijk zijn vaak slachtoffer van racistisch politiegeweld. De overheid en justitie nemen het probleem niet altijd serieus. Rechtszaken en onderzoeken tegen verdachte agenten verlopen zeer traag. Daders worden uiteindelijk vaak niet of minimaal gestraft voor het gebruik van racistisch geweld.
Extreemrechts geweld in Rusland; In 2005 overleden 28 mensen als gevolg van racistische aanvallen. Meer dan 300 mensen werden slachtoffer van extreemrechts geweld. Russische autoriteiten falen in hun verplichting de racistische aanvallen te voorkomen. Veel van de racistische aanvallen worden niet effectief onderzocht en vervolgd.
Discriminatie van Roma-kinderen in Slovenië; In Slovenië worden Roma-kinderen in het basisonderwijs structureel achtergesteld. In sommige regio’s zijn speciale Roma-klassen met kwalitatief slecht onderwijs en gereduceerde lespakketten ingesteld. Ook worden de Roma-kinderen vaak op scholen voor kinderen met een verstandelijk handicap geplaatst. Openlijke discriminatie van Roma-kinderen door leerlingen en leraren komt zeer veel voor. De Sloveense regering treedt niet adequaat op tegen deze vorm van discriminatie.

Tien december
Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen door de Verenigde Naties. Sindsdien is 10 december de Internationale Dag van de Mensenrechten. Ieder jaar vraagt Amnesty op de Dag van de Mensenrechten aan de Nederlandse bevolking om in actie te komen voor mensenrechten.