zondag, november 09, 2008

Mensenrechtenexpositie in Leiden

Dit jaar bestaat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) zestig jaar. Maandenlang hebben een aantal lokale Zuid-Hollandse Amnesty International groepen, waaronder Amnesty International Werkgroep Noordwijk, gewerkt aan de totstandkoming van een foto-expositie over 60 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) in het Museum Volkenkunde te Leiden.

Er worden foto’s vertoond van vermaarde internationale fotografen en van de winnaars van de fotowedstrijd “Waaraan denk jij bij mensenrechten?!”, die afgelopen zomer in Zuid-Holland en Zeeland is gehouden.

Deelnemers werd gevraagd één of meer artikelen van de UVRM in beeld te brengen en hun foto toe te lichten. Deelnemers werden onderverdeeld in drie leeftijdscategorieën: (1) jeugd tot en met 12 jaar, (2) jongeren van 13 tot 21 jaar en (3) volwassenen van 21 jaar en ouder.

Op zondag 16 november zijn de prijswinnaars bekend en kunt u winnende foto’s in het museum komen bewonderen.

Graag nodigen wij u uit om een kijkje te komen nemen in het Museum Volkenkunde te Leiden, Steenstraat 1, T 071 51 68 800