donderdag, maart 05, 2009

Vrijlating in Turkmenistan na Amnesty-actie

Vanwege de nationale viering van de Dag van de Neutraliteit op 12 november is collectieve gratie toegekend aan 390 gevangenen. Eén van hen is Valeri Pal voor wie Amnesty in Noordwijk actie voerde.

Valeri Pal werd gearresteerd op 21 februari 2008. Hij werkte voor een olierafinaderij in Turkmenbashi en werd ervan verdacht betrokken te zijn bij een incident op zijn werk dat in 2004 plaatsvond.

Op 13 mei 2008 werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar voor verduistering van eigendom, vervalsing en machtsmisbruik.

Mensen die Valeri Pal steunen, zeggen dat de zaak bedacht is om hem te straffen voor zijn sociaal activisme. Hij heeft bijvoorbeeld deelgenomen aan een protest tegen het hernoemen van de stad, hielp medeburgers met sociale problemen en ondersteunde mensenrechtenactivisten met zijn technische kennis.

Amnesty International besteedt uiterst serieuze aandacht aan de mensenrechtensituatie in Turkmenistan. Een onderdeel van Amnesty Noordwijk, de 'dossiergroep', werkt sinds een paar maanden aan een dossier van drie Turkmeense (mensenrechten-)activisten.

Twee van de drie zijn nog in leven. Tijdens de Kersmarkt en Kerstwandeling 2008 in Noordwijk hebben we hier ruime aandacht aan besteed. Inwoners van onze gemeente hebben een petitielijst ondertekend waarin onder andere werd verzocht om een eerlijk proces voor de twee nog in leven zijnde gevangenen. Inzake de in de gevangenis overleden activiste werd de autoriteiten van Turkmenistan verzocht om een onafhankelijk onderzoek naar het overlijden.

Amnesty is de ondertekenaars erg dankbaar voor hun steun. Dat steun aan dergelijke acties zin heeft bewijst de recente vrijlating.

Amnesty International heeft van Valeri Pal en zijn familie de boodschap ontvangen dat zij iedereen willen bedanken die voor hem actie hebben gevoerd.