zondag, februari 07, 2010

Collecte 2010 Amnesty Noordwijk

Amnesty International houdt in 2010 voor de achtste keer een landelijke collecte. Deze zal plaatsvinden van 7 februari tot en met 13 februari 2009.


Met de slogan ‘Geef om vrijheid’ wil Amnesty duidelijk maken dat vrijheid niet in alle landen vanzelfsprekend is en dat er geld nodig is om een organisatie in stand te houden en actie te kunnen voeren voor de vrijheid van mensen weereldwijd.


Amnesty zet zich in voor de vrijlating van gewetensgevangenen, eerlijke processen voor alle politieke gevangenen, afschaffing van de doodstraf en beëindiging van martelingen, politieke moorden en ‘verdwijningen’. Ook vrij zijn van discriminatie is een mensenrecht waar Amnesty voor strijdt.


Waarom collecteren?


Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Om die reden ontvangt de organisatie geen geld van de overheid of van politieke groeperingen. Met bijdragen van leden en door giften, zoals tijdens de collecte, wordt het werk van Amnesty blijvend mogelijk gemaakt.


Amnesty International in 2010


Amnesty International organiseert campagnes waarin een thema of land centraal staan. Met zo'n grootschalige actie wordt geprobeerd verbeteringen in de mensenrechtensituatie te realiseren en om het bewustzijn over onderwerpen die iedereen aangaan te vergroten.


Achtergrond mensenrechten


Schendingen van mensenrechten vinden nog steeds wereldwijd plaats. In een groot aantal landen worden gevangenen gemarteld. Ook kinderen worden het slachtoffer van gruwelijke vormen van geweld en mishandeling. Politieke gevangenen krijgen vaak oneerlijke processen. Nog steeds worden mensen ter dood veroordeeld (in 60 landen) en daadwerkelijk geëxecuteerd (1252 mensen in 24 landen in 2007), en in vele landen kun je vanwege een afwijkende mening in de gevangenis belanden.


Amnesty komt in Noordwijk langs de deur. Mist u de collectant, dan kunt u ook via internet doneren.