donderdag, februari 18, 2010

Ruim 4.600 euro opbrengst collecte 2010

De collecte van Amnesty International, die van 7 t/m 13 februari 2010 heeft 4609,95 euro opgebracht. Dit jaar hebben in Noordwijk meer dan 60 collectanten het koude weer getrotseerd en onvermoeibaar gecollecteerd voor Amnesty International.

Het was de achtste keer dat mensenrechtenorganisatie Amnesty International een landelijke collecte hield. De collecte is voor Amnesty van groot belang. De mensenrechtenorganisatie is volstrekt onafhankelijk en voor haar werk grotendeels afhankelijk van giften van particulieren. Dus nogmaals iedereen bijzonder bedankt.

In 2009 was de opbrengst in Noordwijk 2009 5.026 euro, opgehaald met 63 collectanten. Gezien de recessie is 2010 dus een uitstekend jaar geweest, zeker in het licht van de opbrengsten van afgelopen jaren.


Het rijtje van afgelopen jaren:


 • 4.610 euro in 2010
 • 5.026 euro in 2009
 • 3.650 euro in 2008
 • 5.088 euro in 2007
 • 5.195 euro in 2006
 • 4.532 euro in 2005
 • 4.201 euro in 2004
 • 3.013 euro in 2003

zondag, februari 07, 2010

Collecte 2010 Amnesty Noordwijk

Amnesty International houdt in 2010 voor de achtste keer een landelijke collecte. Deze zal plaatsvinden van 7 februari tot en met 13 februari 2009.


Met de slogan ‘Geef om vrijheid’ wil Amnesty duidelijk maken dat vrijheid niet in alle landen vanzelfsprekend is en dat er geld nodig is om een organisatie in stand te houden en actie te kunnen voeren voor de vrijheid van mensen weereldwijd.


Amnesty zet zich in voor de vrijlating van gewetensgevangenen, eerlijke processen voor alle politieke gevangenen, afschaffing van de doodstraf en beëindiging van martelingen, politieke moorden en ‘verdwijningen’. Ook vrij zijn van discriminatie is een mensenrecht waar Amnesty voor strijdt.


Waarom collecteren?


Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Om die reden ontvangt de organisatie geen geld van de overheid of van politieke groeperingen. Met bijdragen van leden en door giften, zoals tijdens de collecte, wordt het werk van Amnesty blijvend mogelijk gemaakt.


Amnesty International in 2010


Amnesty International organiseert campagnes waarin een thema of land centraal staan. Met zo'n grootschalige actie wordt geprobeerd verbeteringen in de mensenrechtensituatie te realiseren en om het bewustzijn over onderwerpen die iedereen aangaan te vergroten.


Achtergrond mensenrechten


Schendingen van mensenrechten vinden nog steeds wereldwijd plaats. In een groot aantal landen worden gevangenen gemarteld. Ook kinderen worden het slachtoffer van gruwelijke vormen van geweld en mishandeling. Politieke gevangenen krijgen vaak oneerlijke processen. Nog steeds worden mensen ter dood veroordeeld (in 60 landen) en daadwerkelijk geëxecuteerd (1252 mensen in 24 landen in 2007), en in vele landen kun je vanwege een afwijkende mening in de gevangenis belanden.


Amnesty komt in Noordwijk langs de deur. Mist u de collectant, dan kunt u ook via internet doneren.

zaterdag, november 21, 2009

Muzikale Oude Dorps-Kerstwandeling 2009

In sfeervol Noordwijk-Binnen vindt op zondagmiddag 13 december 2009
Van 13.30 uur tot 18.30 uur de jaarlijkse Kerstwandeling plaats

De baten zijn voor Amnesty International

Voor de 5e achtereenvolgende keer vindt in rustiek Noordwijk-Binnen een uniek kerstevenement plaats. Honderden wandelaars zullen weer op vele locaties genieten van:

* muziek
* theater
* ballet
* kerstverhalen
* optreden van vele koren
* straattheater
* kunst

kortom: een evenement waardoor u na afloop geheel in kerststemming huiswaarts keert na een onvergetelijke ervaring.

Zie voor de details: Kerstwandelingnoordwijk.nl/

maandag, mei 25, 2009

Geslaagde mensenrechtenwandeling


Op zondag 24 mei heeft de eerste mensenrechten estafette plaatsgevonden en Amnesty International kan terugkijken op een geslaagd evenement.

De weergoden waren goed gezind en de hele dag konden de wandelaars zich verheugen in een lekker zonnetje en een prima wandeltemperatuur.


De estafette startte in Den Haag op de Waalsdorpervlakte waar het symbolisch startschot werd gegeven door Yke van Wansum van Importante. In een gloedvol betoog riep zij op om recht op het doel af te lopen om vanuit het hart te lopen om zo de wereld te laten zien dat seksueel geweld als oorlogsdaad een daad van genocide is.

De wandelaars liepen in vlot tempo naar Wassenaar waar zij werden ontvangen door de burgemeester van Wassenaar dhr. Hoekema die op zijn beurt de wandelaars een hart onder de riem stak.

Daarbij roemde hij de inzet en het initiatief van de organisatie en de lopers en refereerde hij aan de noodzaak omdat zoveel vrouwen in Congo doelwit zijn van seksueel geweld. In oorlogssituaties zijn vrouwen en kinderen altijd en nooit anders de dupe.

Bij het Valkenburgse Meer werden de wandelaars ontvangen door wethouder Stuyt van Zoeterwoude. In Katwijk sloten ook groepen uit Heemstede en Haarlem zich bij de wandelaars aan zodat geheel volgens planning een grote groep wandelaars om half vijf bij strandpaviljoen Beach End in Noordwijk tegelijkertijd over het strand kwam aanstappen.

Na dit laatste deel van de etappe werden de wandelaars onthaald door wethouder de Lange van Noordwijk die gastvrij aangaf dat een groep als deze altijd welkom is in Noordwijk.

Van het hoofdbestuur van Amnesty was Latifa Brahmi afgevaardigd die treffend een parallel trok tussen de lopers op deze zonnige voorjaarsdag en de vrouwen die vanuit Congo vaak met kinderen soms wel 500 kilometer in angst voor gewapende guerrilla’s moeten lopen om in veilig gebied te kunnen komen.

Marianne van der Beek vertelde van haar ontmoeting met Justine Masiak Bihamba en over de grote moed die deze mensenrechtenstrijdster uit Congo aan de dag legt.

Tot slot sprak Alphonse Muambi die gevlucht is uit Congo en vertelde over ervaringen rondom de genocide die daar plaatsvindt.

De dag werd afgesloten met een drankje en een ontspannen dans (voor degenen die dat nog konden na de lange dagtocht) bij de klanken van een Afrikaanse band.

Het was een evenement van Amnesty dat volgend jaar zeker navolging gaat vinden. Groepen uit andere regio’s Haarlem, Heemstede, Alkmaar hebben al aangegeven dat zij zich volgend jaar graag aansluiten en een estafette in tegenovergestelde richting willen organiseren.

woensdag, april 08, 2009

Mensenrechtenwandeling 24 mei 2008

Op zondag 24 mei wordt de eerste Mensenrechtenwandeling van gehouden, van Scheveningen naar Noordwijk, via Leiden.


De organisatie heeft een weblog hiervoor opgezet. Via dit weblog kun je alles volgen. Het gaat om een wandeling in etappes met verschillende begin- en eindpunten achter elkaar. De eerste etappe in Scheveningen begint om 9,30 uur.


Aan iedereen van de werkgroep Noordwijk de vraag om deze middag vanaf 14.00 uur en een deel van de avond (tot 20.00 uur) hiervoor vrij te houden. We willen bij het eindpunt Beach End goed als werkgroep vertegenwoordigd zijn om te helpen. Het eindpunt van de wandeling wordt hier verwacht om 16.15 uur.


En we denken dat we hier veel handtekeningen kunnen verzamelen en er gerichte belangstelling is. Op woensdag 6 mei is er een extra vergadering van onze werkgroep om de puntjes op de i te zetten voor de organisatie.

zaterdag, maart 14, 2009

Amnesty-filmfestival als 'Movies that Matter' naar Den Haag

Den Haag is een nieuw filmfestival rijker: het Movies that Matter Festival. Het Movies that Matter Festival is de opvolger van het Amnesty International Film Festival, dat tien maal in Amsterdam plaatsvond.

Het vernieuwde internationale film- en debatfestival vindt plaats van donderdag 2 tot en met woensdag 8 april 2009 in Filmhuis Den Haag met een programma van geëngageerde speelfilms en documentaires die het debat over mensenrechten moeten aanwakkeren.

Het hoofdprogramma A Matter of ACT bestaat uit documentaires over mensen die strijden voor een rechtvaardige wereld. Jaarlijks ontvangt het Movies that Matter Festival mensenrechtenactivisten uit de hele wereld.

Daarnaast zet het festival onder de noemer Camera Justitia een gewaardeerd programma van Filmhuis Den Haag voort met films en debatten over internationale rechtspraak en de strijd tegen straffeloosheid.

In samenwerking met Milieudefensie wordt een programma aangeboden over milieu en mensenrechten. Ook presenteert het festival een uitgebreid jongerenprogramma.

Ter afsluiting van het festival worden de Movies that Matter Vlinders uitgereikt.

Filmhuis Den Haag is het festivalhart van het Movies that Matter Festival. Daarnaast vinden op diverse locaties in de stad, waaronder het Theater aan het Spui en het Nutshuis filmvertoningen, exposities en muziekoptredens plaats.

Het programma komt op Moviesthatmatterfestival.nl Hoofdpartners van het Movies that Matter Festival zijn Amnesty International, ASN Bank en gemeente Den Haag. VARA en dagblad Trouw hebben zich als mediapartners aan het festival verbonden. Het festival wordt mede mogelijk gemaakt met subsidies van ht Casema Cultuurfonds, Cultuurfonds BNG, Filmfonds, Fonds 1818 en Milieudefensie.

Partners van Stichting Movies that Matter zijn Stichting Doen, Hivos-NCDO Cultuurfonds en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

donderdag, maart 05, 2009

Vrijlating in Turkmenistan na Amnesty-actie

Vanwege de nationale viering van de Dag van de Neutraliteit op 12 november is collectieve gratie toegekend aan 390 gevangenen. Eén van hen is Valeri Pal voor wie Amnesty in Noordwijk actie voerde.

Valeri Pal werd gearresteerd op 21 februari 2008. Hij werkte voor een olierafinaderij in Turkmenbashi en werd ervan verdacht betrokken te zijn bij een incident op zijn werk dat in 2004 plaatsvond.

Op 13 mei 2008 werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar voor verduistering van eigendom, vervalsing en machtsmisbruik.

Mensen die Valeri Pal steunen, zeggen dat de zaak bedacht is om hem te straffen voor zijn sociaal activisme. Hij heeft bijvoorbeeld deelgenomen aan een protest tegen het hernoemen van de stad, hielp medeburgers met sociale problemen en ondersteunde mensenrechtenactivisten met zijn technische kennis.

Amnesty International besteedt uiterst serieuze aandacht aan de mensenrechtensituatie in Turkmenistan. Een onderdeel van Amnesty Noordwijk, de 'dossiergroep', werkt sinds een paar maanden aan een dossier van drie Turkmeense (mensenrechten-)activisten.

Twee van de drie zijn nog in leven. Tijdens de Kersmarkt en Kerstwandeling 2008 in Noordwijk hebben we hier ruime aandacht aan besteed. Inwoners van onze gemeente hebben een petitielijst ondertekend waarin onder andere werd verzocht om een eerlijk proces voor de twee nog in leven zijnde gevangenen. Inzake de in de gevangenis overleden activiste werd de autoriteiten van Turkmenistan verzocht om een onafhankelijk onderzoek naar het overlijden.

Amnesty is de ondertekenaars erg dankbaar voor hun steun. Dat steun aan dergelijke acties zin heeft bewijst de recente vrijlating.

Amnesty International heeft van Valeri Pal en zijn familie de boodschap ontvangen dat zij iedereen willen bedanken die voor hem actie hebben gevoerd.

zondag, maart 01, 2009

Bescherm en steun vrouwen in Iran, Congo en Colombia

Noordwijk - Amnesty International vraagt op en rond 8 maart, internationale Vrouwendag, aandacht voor geweld tegen vrouwen. De Noordwijkse Amnestygroep voert actie op zaterdagochtend 7 maart in de Noordwijkse Bibliotheek aan de Weteringkade en op zondag 8 maart ’s avonds vanaf 19.00 uur in de Buurtkerk Huis ter Duinstraat. Bezoekers wordt gevraagd een petitie, groeten- of actiekaart te tekenen. Met de ondertekening steunt men vrouwen in Iran, Colombia en/of Congo. De actie is onderdeel van de campagne ‘Stop Geweld Tegen Vrouwen’ van Amnesty International.

Iran

Advocate Shirin Ebadi, Nobelprijswinnares 2003, zet zich al jaren in voor de verbetering van de mensenrechten in Iran. De Iraanse autoriteiten zijn niet gediend van haar activiteiten en sloten eind 2008 haar kantoor ‘Het Centrum voor Verdediging van de Mensenrechten’. Amnesty International vraagt de Iraanse autoriteiten om de rechten van de Shirin en haar collega’s te respecteren en hun niet meer te belemmeren in hun belangrijke werk voor de verbetering van de mensenrechten.

Colombia

In Colombia is het slecht gesteld met de mensenrechten. Guerillastrijders, paramilitairen en veiligheidstroepen strijden al meer dan veertig jaar met elkaar. Vrouwen en meisjes zijn vaak slachtoffer van geweld, misbruik of mishandeling. Daders worden niet of nauwelijks vervolgd. De straffeloosheid geeft de daders het gevoel onaantastbaar te zijn en creëert een klimaat van gewelddadigheden. Met de petitie vraagt Amnesty aan de Colombiaanse regering om een onderzoek in te stellen naar het geweld tegen vrouwen en de daders te bestraffen.

Congo

In Congo woedt al jarenlang een conflict. In dit land wordt verkrachting van vrouwen en meisjes ingezet als oorlogswapen. De systematische verkrachtingen ontwrichten de samenleving. Daders worden zelden berecht. Er zijn verschillende organisaties die zich inzetten tegen deze straffeloosheid en de slachtoffers steunen. Zij doen hun werk in barre omstandigheden, zonder veel steun van de overheid. Ook deze vrouwen en hun organisaties zijn vaak doelwit van het geweld. Om hen te steunen bij hun werk én hun werk zichtbaar te maken, vraagt Amnesty International om hen een boodschap van solidariteit te sturen.

woensdag, februari 18, 2009

Collecte: ruim 5.000 euro

De jaarlijkse collecte voor Amnesty International heeft in Noordwijk in 2009 5.026 euro opgeleverd. Dat is veel meer dan de 3.650 euro van 2008.


We danken de inwoners van Noordwijk heel, heel hartelijk voor hun gulle gebaren. Dat is waarlijk iets om trots op te zijn.


De opbrengst is ingezameld met 63 collectanten, tien meer dan vorig jaar. Deze 63 personen zijn als gebruikelijk in de (volgens het KNMI) gemiddeld koudste week van het jaar langs de deuren gegaan. Ook jullie ontzettend bedankt, wees er maar trots op.


Dit jaar moest onder leiding van Janneke Janson het geld handmatig worden geteld: een hele klus die nog bovenop de tijd vergende organisatie kwam.


Het rijtje van afgelopen jaren:


 • 3.650 euro in 2008
 • 5.088 euro in 2007
 • 5.195 euro in 2006
 • 4.532 euro in 2005
 • 4.201 euro in 2004
 • 3.013 euro in 2003

Er kwamen ook (oude) munten binnen uit Turkije, Zwitserland, Engeland, België; Italië, Tjechië, Slovenië, Canada, Zweden, VS, Japan, Arabische staten, plus ook 3 carwash muntjes. De meeste oude Nederlandse munten liggen inmiddels te wachten in een sok, want er kwamen nog maar 4 oude stuivers en 1 kwartje binnen

dinsdag, februari 03, 2009

Collecte Amnesty van 8 t/m 14 februari 2009

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2009 voor de zevende keer een landelijke collecte. Deze zal plaatsvinden van 8 februari tot en met 14 februari 2009.


In Noordwijk heeft zich een aantal nieuwe collectanten gemeld. Daar zijn we erg blij mee, want des te meer adressen in het dorp kunnen we bezoeken.


Na de eerste succesvolle zes jaren, waarbij in 2008 circa 18.000 vrijwilligers langs de deuren gingen en ruim 1,6 miljoen euro werd opgehaald, zullen zo’n 23.000 collectanten dit jaar steun gaan vragen voor het werk van Amnesty.

Met de slogan ‘Geef om vrijheid’ wil Amnesty duidelijk maken dat vrijheid niet in alle landen vanzelfsprekend is en dat er geld nodig is om de vrijheid van mensen te waarborgen. Amnesty zet zich in voor de vrijlating van gewetensgevangenen, eerlijke processen voor alle politieke gevangenen, afschaffing van de doodstraf en beëindiging van martelingen, politieke moorden en ‘verdwijningen’. Ook vrij zijn van discriminatie is een mensenrecht waar Amnesty voor strijdt.


Waarom collecteren?


Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Om die reden ontvangt de organisatie geen geld van de overheid of van politieke groeperingen. Met bijdragen van leden en door giften, zoals tijdens de collecte, wordt het werk van Amnesty blijvend mogelijk gemaakt.


Amnesty International in 2009


Amnesty International organiseert campagnes waarin een thema of land centraal staan. Met zo'n grootschalige actie wordt geprobeerd verbeteringen in de mensenrechtensituatie te realiseren en om het bewustzijn over onderwerpen die iedereen aangaan te vergroten.


Amnesty voert in 2009 onder meer een campagne tegen geweld tegen vrouwen in verschillende landen. In de tweede helft van het jaar wordt gestart met een grote campagne voor sociaal-economische rechten. Het streven hierbij is tot een geheel nieuwe benadering van de armoedeproblematiek te komen. Een benadering vanuit de mensenrechten. Daarnaast zal de campagne zich richten op concrete thema’s als moedersterfte en gedwongen huisuitzettingen.


Achtergrond mensenrechten


Schendingen van mensenrechten vinden nog steeds wereldwijd plaats. In een groot aantal landen worden gevangenen gemarteld. Ook kinderen worden het slachtoffer van gruwelijke vormen van geweld en mishandeling. Politieke gevangenen krijgen vaak oneerlijke processen. Nog steeds worden mensen ter dood veroordeeld (in 60 landen) en daadwerkelijk geëxecuteerd (1252 mensen in 24 landen in 2007), en in vele landen kun je vanwege een afwijkende mening in de gevangenis belanden.

woensdag, december 10, 2008

Vlammen voor de vrijheid

Vandaag is 10 december, dag van de Rechten van de Mens. Vandaag ook een jubileum.

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bestaat zestig jaar, en is nog zeer actueel (lees ze eens!). In de Universele Verklaring zijn onze rechten en vrijheden vastgelegd.De Verenigde Naties namen de verklaring aan op 10 december 1948.

Amnesty voert vandaag actie, ook op internet, voor de bescherming van de rechten, 'in het besef van haar kwetsbaarheid'. Amnesty doet dat door te 'Vlammen voor de Vrijheid'. Daarvoor is een prachtige website opgezet.

Je kunt meedoen met het invullen van naam en e-mail adres, maar ook door Vlammen voor de Vrijheid tekens te tonen op je msn, je Hyves, je eigen site of blog. Of door een screensaver voor je pc of een wallpaper voor je mobiele telefoon te downloaden.

zondag, november 09, 2008

Mensenrechtenexpositie in Leiden

Dit jaar bestaat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) zestig jaar. Maandenlang hebben een aantal lokale Zuid-Hollandse Amnesty International groepen, waaronder Amnesty International Werkgroep Noordwijk, gewerkt aan de totstandkoming van een foto-expositie over 60 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) in het Museum Volkenkunde te Leiden.

Er worden foto’s vertoond van vermaarde internationale fotografen en van de winnaars van de fotowedstrijd “Waaraan denk jij bij mensenrechten?!”, die afgelopen zomer in Zuid-Holland en Zeeland is gehouden.

Deelnemers werd gevraagd één of meer artikelen van de UVRM in beeld te brengen en hun foto toe te lichten. Deelnemers werden onderverdeeld in drie leeftijdscategorieën: (1) jeugd tot en met 12 jaar, (2) jongeren van 13 tot 21 jaar en (3) volwassenen van 21 jaar en ouder.

Op zondag 16 november zijn de prijswinnaars bekend en kunt u winnende foto’s in het museum komen bewonderen.

Graag nodigen wij u uit om een kijkje te komen nemen in het Museum Volkenkunde te Leiden, Steenstraat 1, T 071 51 68 800

woensdag, oktober 22, 2008

Collectant worden voor Amnesty

Amnesty is hard op zoek naar collectanten in Noordwijk!

In de week van 8 t/m 14 februari 2009 gaan we voor de zevende keer landelijk collecteren. Wilt u ook een handje helpen?

Voor aanmelden en meer informatie kunt u bellen met Janneke Duinkerken, 071-3616235.

vrijdag, oktober 03, 2008

Turkmenistan: mensenrechtenactivisten in de gevangenis

In Turkmenistan zitten mensenrechtenactivisten in de gevangenis. Enkele leden van Amnesty Noordwijk zetten zich langdurig voor drie van hen in, het zogenaamde dossierwerk. Zij schrijven maandelijks brieven naar de autoriteiten van Turkmenistan om het lot van de drie activisten blijvend onder de aandacht te brengen.

Het dossier
De activisten Annakurban Amanklychev, Sapardurdy Khadzhiev en Ogulsapar Muradova werden op 16 en 19 Juni 2006 gevangen genomen. Het lijkt erop dat genoemde activisten enkel en alleen gevangen werden gezet, omdat zij leden zijn of een relatie hebben tot leden van de non-gouvernementele mensenrechtenorganisatie The Turkmenistan Helsinki Foundation (THF). THF heeft schendingen van mensenrechten in het land gepubliceerd. De familie van Ogulsapar Muradova werd in september 2006 geinformeerd dat zij was overleden in gevangenschap. Volgens familieleden, die haar lichaam hadden geidentificeerd, waren er “sporen in haar nek” en een “grote wond op haar voorhoofd” te zien.
Op 19 juni 2006, vlak na hun arrestatie, gaf de minister van Nationale Veiligheid een verklaring op de nationale televisie. De minister verklaarde dat Annakurban Amanklychev zich had bezig gehouden met “subversieve praktijken” en een revolutie had gepland in Turkmenistan. De beschuldigingen waren voornamelijk gebaseerd op de aanwezigheid bij cursussen op het gebied van mensenrechten in Polen en Ukraine, het verzamelen en doorgeven van mensenrechten gerelateerde informatie aan de directeur van THF in Bulgarije, en samenwerking met buitenlandse journalisten van de BBC en een Frans media productie bedrijf.
Op 25 augustus werden de drie activisten tot 6-7 jaar gevangenisschap veroordeeld. In een oneerlijk proces, welke nog geen 2 uur duurde, werden zij beschuldigd van “illegale acquisitie, bezit of verkoop van munitie en wapentuig”. Er zijn sterke aanwijzingen dat de beschuldiging gefabriceerd is om hen te straffen voor hun activiteiten op het gebied van mensenrechten. Tevens zijn er ook sterke aanwijzingen dat de activisten gedurende hun voorarrest slecht behandeld werden om een “bekentenis” te ontlokken die de valse beschuldigingen van de staat zouden staven.
Naar verluidt voerden geheim agenten herhaaldelijk druk uit op de advocaten van de drie activisten om de familieleden niet te informeren over enige schending van de rechten van de verdachten. Sinds hun arrestatie hebben familieleden geen toestemming gekregen om de activisten te bezoeken.

U kunt hier een voorbeeldbrief naar de president van Turkmenistan downloaden.

zondag, juli 20, 2008

fotowedstrijd amnesty: “Waaraan denk jij bij mensenrechten?”

Zestigjarig bestaan van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens

Zeven Zuid-Hollandse afdelingen van mensenrechtenorganisatie Amnesty International, tussen Den Haag en Noordwijk, organiseren een landelijke fotowedstrijd in het kader van het zestigjarige bestaan van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Het thema van de wedstrijd: “Waaraan denk jij bij mensenrechten?” De hoofdprijs: expositie van je foto(‘s) gedurende een half jaar in het Museum Volkenkunde in Leiden. Er zijn prijzen in drie leeftijdsklassen: jeugd tot 13 jaar, jongeren van 13 tot en met 21 en volwassenen. De prijsuitreiking is december 2008. Foto’s kunnen worden ingezonden tussen 1 augustus en 21 september 2008. Kijk voor meer informatie en de wedstrijdregels op: http://amnestyleiden.blogspot.com/.

Het doel van deze actie is iedereen stil te laten staan bij de betekenis van mensenrechten. De prachtige foto’s die dit oplevert kunnen andere mensen weer inspireren en aanzetten tot nadenken. De winnende foto’s worden onderdeel van een expositie in museum Volkenkunde. Daarin zijn ook foto’s van beroemde internationale fotografen te zien.

Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens

Op 10 december 1948 is een groot aantal oosterse en westerse landen de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens overeengekomen. In de Verklaring zijn dertig artikelen opgenomen op het gebied van mensenrechten, zoals vrijheid van meningsuiting, de gelijkheid van mensen ongeacht sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, chronische beperking e.d en het recht op leven]

zondag, mei 25, 2008

Zeg het met rozen op 4 juni

Per regio zal Amnesty International op 4 juni 2008 op één plein een actie voeren om solidariteit te betuigen met de Moeders van het Plein van de Hemelse Vrede - die hun kinderen verloren tijdens de bloedige beteugeling van de vreedzame studentendemonstraties 19 jaar geleden: op 4 juni 1989.

In onze regio ZuidHolland-Zeeland vindt deze actie op het Plein in Den Haag plaats, en coördineert de afdeling Actie deze beoogde boeiende dag.

Zij wil graag de Chinese banieren die in deze regio zijn beschreven en bestempeld hiervoor gebruiken en vragen dan ook om de Chinese Banieren van de Chinacampagne met alle stempels en groeten die tijdens de koninginnedag/ 5 mei- actie zijn verzameld rechtstreeks op te sturen naar Amnesty International Afdeling Actie Postbus 1968, 1000 BZ Amsterdam.

Er worden nog medewerkers gevraagd voor deze dag.

Op dit moment zitten er volgens schattingen nog tientallen mensen gevangen vanwege hun betrokkenheid bij de pro-democratie beweging van 1989. Het exacte aantal is onbekend omdat officiële statistieken niet openbaar zijn. Nog altijd
zetten 'Moeders van het Plein' zich in voor gerechtigheid voor wat hun kinderen is
aangedaan.

In maart 2007 richtten de Moeders zich in een openbare brief ondersteund door
128 Tiananmen slachtoffers en hun familie - tot het Nationale Volkscongres in het
kader van de aanstaande Olympische Zomer Spelen 2008

Voor de actie is de beroemde foto van de man met de plastic tas en de tank hebben we opblazen tot het formaat van 7 bij 10 meter en zal zijn opgespannen op een stellage om flink de aandacht trekken en publiciteit te genereren.

Onder de foto is de volgende tekst geplaatst: juni 1989. In de nacht van 3 op 4 juni wordt op het Tiananmenplein, in de Chinese hoofdstad Beijing, een vreedzame studentendemonstratie voor democratie met harde hand neergeslagen. Dit kost honderden demonstranten het leven. Naar schatting duizenden mensen verdwijnen in de gevangenis.

Bescherm de mensenrechtenverdedigers in China!

dinsdag, februari 19, 2008

Opbrengst collecte: 3.650 euro

Zo'n 50 collectanten hebben in Noordwijk gezamenlijk 3.650 euro weten in te zamelen voor de jaarlijkse collecte van Amnesty International.


De opbrengst ligt wat lager dan in de afgelopen jaren. Maar het is nog een ontzettend mooi bedrag dat met hard werken verzameld is, voor het eerst onder de bezielende coördinatie van de onvermoeibare Janneke die het stokje van Astrid overnam. Geweldig gedaan!


Het rijtje van afgelopen jaren:


 • 5.088 euro in 2007
 • 5.195 euro in 2006
 • 4.532 euro in 2005
 • 4.201 euro in 2004
 • 3.013 euro in 2003

Alle bijdragen zijn even welkom, van het dubbeltje uit de spaarpot tot aan het papiergeld. Wat het laatste betreft, was dit in 2008 als volgt verdeeld: 1 keer 50 euro, 1 keer 20, 14 keer 10 en 73 keer 5..

En aan 'vreemde' munten geld uit Taiwan, Turkije, Mexico, Tsjechië, Groot-Brittannië en de VS; plus een ouderwtse stuiver, twee dubbeltjes, twee muntjes voor een kartauto en twee kantinemuntjes.

Dus nogmaals iedereen bijzonder bedankt. Reden voor trots op dit resultaat, dat landelijk gezien relatief erg hoog ligt.

zondag, december 23, 2007

Meer blauw op straat


Met de hulp van Amnesty-leden uit de omgeving van had de afdeling Noordwijk op 8 december 2007 een geweldige 'brigade van handetekeningenjagers'. Met ruim 300 handtekeningen als gevolg.

Dank jullie wel!

zaterdag, december 15, 2007

Kerstdorp aan Zee concerten

Op 21 december zijn er maar liefst drie concerten met koren in de kerken van Noordwijk (ZH). Voorafgaand is er een mogelijkheid tot samenkomen op het dorpsplein. En daar staat Amnesty Noordwijk.

Kerstdorp aan Zee is een cultureel/commercieel festijn van de gemeente Noordwijk om publiek te trekken in de kerstweken.
De concerten op vrijdag 21 december 2007-12-15


Voorafgaande aan de concerten zal er een "Kerstoptocht"zijn, met kerstman en al, vanaf de Vinkenlaankerk via de andere kerken. Dan is er ook een samenkomst op het feestelijke, deels overdekte Lindenplein in Noordwijk-Centrum. Hier is ook na afloop om ongeveer 22.00 uur nog een 'After-concert' met de nodige zang.

Amnesty International Noordwijk zal er op het Lindenplein bij zijn staan met een stand.

Bij de acties van de afgelopen dagen heeft Amnesty trouwens veel kaarten laten tekenen, laat onze energieke Ypie Faber weten. Op 8 december in de Hoofdstraat met hulp van de regiomedewerkers waren er met 14 mensen in totaal ongeveer 300 handtekeningen opgehaald. Ook op de kerstmarkt liep het lekker, met aardige verkopen en weer bijna 200 handtekeningen.

En niet vergeten, morgen 16 december de mooie kerstwandeling.

woensdag, november 28, 2007

Amnesty in actie op Dag van de Mensenrechten

Noordwijk - Amnesty International viert maandag 10 december de Dag van de Mensenrechten. Het is dan 59 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen. Op zaterdag 8 december voert de Amnestygroep Noordwijk in de Hoofdstraat te Noordwijk aan Zee actie van 14.00 tot 15.30 uur. Voorbijgangers kunnen bij één van de medewerkers een actiekaart ondertekenen voor een eerlijk proces van Sakit Zahidov uit Azerbeidzjaan.

Tien december

Op 10 december 1948 nam de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) aan. Sindsdien is 10 december de Internationale Dag van de Mensenrechten. Ieder jaar vraagt Amnesty op de Dag van de Mensenrechten aan de Nederlandse bevolking om in actie te komen voor de mensenrechten. Dit jaar voert Amnesty actie voor vijf mensen uit resp. Colombia, Eritrea, China, Azerbeidzjan en Irak.

Sakit Zahidov - Azerbeidzjaan

De regering van Azerbeidzjaan wenst geen kritiek te ontvangen van het volk. Sakit schreef een satirische column over het beleid van de regering. Vlak na de publicatie werd hij gearresteerd wegens drugsbezit. De rechtszaak die volgde vond plaats achter gesloten deuren. Bewijzen van het drugsbezit zijn nooit gezien en Sakit geeft aan dat hij onschuldig is. Toch kreeg hij gevangenisstraf. In de UVRM staat dat iedereen recht heeft op een eerlijke rechtszaak. Amnesty is van mening dat de rechtszaak tegen Sakit niet eerlijk is verlopen en vindt dat hij opnieuw berecht moet worden. Deze keer met inachtneming van de internationale standaarden voor een eerlijk proces.

Email: Corline de Groot: cjadegroot bij wanadoo.nl